. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Participatiepagina Speelruimte Woerden

Welkom op de Participatiepagina voor Speelruimte in Woerden! Op deze pagina kunt u de ontwikkeling volgen over het nieuwe plan voor speelruimte en sporten in de gemeente en vindt u informatie over bijeenkomsten, onderzoek en werkzaamheden. 

Uitvoeringsplan speelplaatsen 

Bureau Speelplan werkt samen met de gemeente Woerden aan een nieuw plan van aanpak voor buiten spelen en sporten. Dit plan wordt gemaakt op basis van:

  • Input van bewoners over speel- en sportaanbod
  • Een inventarisatie van het huidige speel- en sportaanbod
  • De uitgangspunten voor spelen en sporten uit de nieuwe beleidsnota die in 2015 is opgesteld

Wat gaat er bij mij in de buurt gebeuren?

In juni organiseren we wijkwandelingen met basisscholen uit de verschillende kernen/dorpen in Woerden om in kaart te brengen waar en hoe kinderen spelen. Daarnaast doet Speelplan een uitgebreide inventarisatie van speellocaties in Woerden. Onderzoekers van Speelplan zullen speelplekken bezoeken en beoordelen. Na de zomer vinden de bewonersavonden plaats. Klik hier om het proces te volgen.

Doe mee! 

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk bewoners, scholen en andere belanghebbenden op het gebied van buitenspelen en sporten betrekken bij het opstellen van het nieuwe plan van aanpak. Dat doen we door middel van een enquête, wijkwandelingen met scholen en bewonersavonden.

KLIK HIER om de online vragenlijst over spelen en sporten in Woerden in te vullen 


Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden