Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Risicomanagement

Certificering

Ingevolge het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (Het WAS) moeten speeltoestellen in de openbare ruimte voorzien zijn van een geldig certificaat van goedkeuring. Dit certificaat wordt afgegeven op basis van een keuring welke is uitgevoerd door een aangewezen keuring instantie (AKI). Het toestel mag ook voorzien zijn van een gelijkgesteld certificaat (afgegeven door een instelling in het buitenland). Het certificaat wordt afgegeven door te voldoen aan de Europese Norm NEN-EN 1176-2017. Mocht het toestel afwijken van de norm dan kan het eventueel ook worden goedgekeurd middels een risicoanalyse.

Risicoanalyse Fine en Kinney

Er zijn meerdere methodes om een risicoanalyse bij speelvoorzieningen uit te voeren. De bekendste methode is de risicoanalyse van Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van een drietal parameters om een inschatting te geven van de grootte van het risico:

Risico = Effect x Waarschijnlijkheid x Blootstelling (E x W x B)

Deze formule geeft een indicatie van het risico waarbij elke factor staat voor een bepaalde waarde die met elkaar vermenigvuldigd dient te worden. Hieruit blijkt dat bij het beoordelen van een mogelijk gevaarlijke situatie niet alleen gekeken moet worden naar de ernst van een mogelijk ongeval, maar dat er tevens naar de blootstelling en waarschijnlijkheid moet worden gekeken.

Bijvoorbeeld; er is een situatie waarbij een kind ernstig letsel op zou kunnen lopen (factor E). Maar de waarschijnlijk (factor W) is hierbij minimaal en de blootstelling (factor B) is ook beperkt. Volgens de risicoanalyse van Fine en Kinney zou dit risico dan aanvaardbaar zijn.

We zetten de waardes voor u op een rij:

Factor E (ernst of effect)

Deze factor geeft de mate van de mogelijke schade aan of de gevolgen wanneer het risico zich voordoet. De factor heeft een waarde tussen de 0 en 100.

Waarde factor E
Ernst of Effect
100
Catastrofaal, alle ‘gebruikers’ en eventuele omstanders overlijden
80
Grote ramp, alle ‘gebruikers’ overlijden
15
Zeer ernstig, een iemand overlijdt
7
Aanzienlijk, blijvende ongeschiktheid
3
Belangrijk, blijvend letsel
1
Betekenisvol, eerste hulp verreist

 

Factor W (waarschijnlijkheid)

Deze factor geeft een indicatie van de waarschijnlijkheid dat een ongeval of het effect daadwerkelijk optreedt. De factor heeft een waarde tussen 0,1 en 10.

Waarde factor W
Waarschijnlijkheid dat een incident of ongeval plaats vindt
10
Kan worden verwacht
6
Goed mogelijk
3
Ongewoon, maar mogelijk
1
Alleen mogelijk op lange termijn
0,5
Zeer onwaarschijnlijk
0,2
Vrijwel onmogelijk
0,1
Onmogelijk, tenzij met voorbedachte rade
 


Factor B (Blootstelling)

Deze factor geeft een indicatie van de frequentie en de duur van de blootstelling. De factor heeft een waarde tussen 0,5 en 10

Waarde factor B
Blootstellingsfrequentie
10
Voortdurend ( B > 90%)
6
Regelmatig, frequent ( 50% < B < 90%)
3
Af en toe, occasioneel ( 10% < B < 50%)
2
Soms ongewoon ( 1% < B < 10%)
1
Zelden (B < 1%)
0,5
Zeer zelden

 

Risico-indicatie

Door de factoren ernst, waarschijnlijkheid en blootstelling met elkaar te vermenigvuldigen ontstaat de risico-indicatie. De bijbehorende maatregelen vindt u in de onderstaande tabel.

Waarde R
Risico
Te nemen preventiemaatregelen
>320
Zeer hoog
Overweeg stopzetten activiteit
160 - 320
Hoog
Onmiddellijk maatregelen verreist
70 - 160
Substantieel
Correctie is nodig
20 - 70
Mogelijk
Geef aandacht
<20
Licht
Mischien aanvaardbaar

 

Risicoanalyse tijdens een inspectie

Speelplan voert tijdens haar inspecties ook risicoanalyses uit. Dit doen we voor nieuwe toestellen (denk bijvoorbeeld aan natuurlijke speelelementen) als ook bij bestaande toestellen die niet (meer) volledig aan de norm voldoen.

Wilt u meer weten over de risicoanalyses

Klik hier