Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Het WAS

Sinds 1997 is voor speeltoestellen een speciale wet opgesteld; het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS). In deze wet staat dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn. Het WAS is dus van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte. In deze wet staat een verwijzing naar de Europese Normen voor speeltoestellen en de bijbehorende valdempende ondergronden. Wanneer een toestel en de ondergrond aan deze normen voldoet wordt er een beoogd niveau van veiligheid gehaald.

Inspectie

Tevens wordt in de normen (NEN-EN 1176-1:2017 en NEN-EN 1176-7;2008) aangegeven dat speeltoestellen regelmatig geïnspecteerd dienen te worden. Hiervoor zijn bepaalde richtlijnen opgesteld welke tezamen met de informatie/instructies van de fabrikant/leverancier als handvat gebruikt kunnen worden. Voor speeltoestellen die onder het WAS vallen zijn diverse inspecties mogelijk. Speelplan kan al deze inspecties voor u verzorgen en u adviseren welk type inspectie wanneer gedaan zou kunnen worden.

Inspecties Speeltoestellen (Indoor en Outdoor)

Inspecties van sporttoestellen outdoor / Inspecties van Urban Sports

Deze veiligheidsinspectie is bedoelt voor sporttoestellen buiten in de openbare ruimte. Met name de groep Urban Sport toestellen groeit snel. Ook hiervoor gelden normen en Speelplan pleit er dan ook voor om ook deze toestellen regelmatig te inspecteren. De frequentie is verschillend, afhankelijk van het type toestel en het gebruik. Tijdens de inspectie wordt gelet op:

Inspecties van sporttoestellen indoor

Sinds 2019 inspecteert Speelplan ook sporttoestellen / gymtoestellen in gymzalen en sporthallen. Sporttoestellen worden vaak intensief gebruikt en volgens de richtlijnen dienen sportinrichtingen veilig te zijn voor de instructeur en gebruiker. Wij adviseren om uw objecten 1x per jaar te (laten) inspecteren. Bij een hogere gebruikersfrequentie kan het nodig zijn om vaker te inspecteren. Wat wordt er tijdens deze inspectie gecontroleerd?

Inspectiemanagement en registratie (ABS-Web en App)

Alle inspecties kunnen worden uitgevoerd middels de ABS-app en geregistreerd worden in ABS-Web. Hiermee wordt veel tijd en dus geld bespaart en heeft u alle toestel-data overzichtelijk in een online database. Lees hier meer over de online ABS Web applicatie.

Cursussen

Speelplan inspecteert jaarlijks ca. 100.000 objecten en doet dit al vele jaren. Wij hebben hierdoor een schat aan ervaring en kennis opgedaan en willen dit graag met u delen. Hiervoor geven wij diverse cursussen op het gebied van veiligheid en inspecties, te weten:

Wilt u graag meer informatie of een offerte voor ontvangen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op