Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Betrokken partijen

Het WAS

Voor speeltoestellen is een speciale wet opgesteld; het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS), waarin vermeld staat dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn. Het WAS is dus van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte. In deze wet staat een verwijzing naar de Europese Normen voor speeltoestellen en de bijbehorende valdempende ondergronden. Wanneer een toestel en de ondergrond aan deze normen voldoet wordt er een beoogd niveau van veiligheid gehaald.

Welke partijen zijn betrokken?

Bij het ontwikkelen, produceren en beheren van veilige speeltoestellen en valdempende ondergronden zijn verschillende partijen betrokken. Elke partij heeft haar specifieke verantwoordelijkheid en bevoegdheid. We zetten hieronder de betrokken partijen met de daarbij behorende taken en bevoegdheden op een rij: