Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Veiligheidsinspectie en aanbevelingen

Veiligheidsinspectie speelruimte

Kinderen zoeken in hun spel altijd de grenzen op. Hun veiligheid mag echter niet in het geding zijn. Speelplan staat voor een veilige speelruimte met een aanvaardbaar risico.

Regelmatige inspecties en controle op het uitgevoerde onderhoud zijn noodzakelijk voor een goed beheer. Speelplan inspecteert jaarlijks rond de 100.000 speeltoestellen en -ondergronden met als doel onveilige situaties tijdig te signaleren en vast te leggen. Wij geven daarbij altijd advies voor het herstellen van onveilige situaties. Wij verzorgen operationele inspecties, grote veiligheidsinspecties en opleveringsinspecties. Ook geven wij advies bij het herstel van onveilige situaties. Naast het uitvoeren van inspecties met het eigen Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) kunnen onze inspecteurs ook met andere digitale beheersystemen uit de voeten. Beschikt u zelf over voldoende inspectiecapaciteit dan helpen wij u graag verder met trainingen voor een optimaal gebruik van het systeem in de praktijk.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem (inspectiemethodiek) is door de NVWA erkend als goed werkend zelfcontrolesysteem. Speelplan is lid van de NEN-commissie Speeltoestellen en is dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs van Speelplan zijn opgenomen in het register ‘Inspecteur Spelen 2-ster’ van de Stichting Veilig Spelen (SVS).

Advies

Speelplan kan op basis van de beheergegevens een beheerprogramma en uitvoeringsplan opstellen, of het nu gaat om een speeltuinvereniging, school of een gemeentelijk areaal. Onze inspecteurs kunnen tijdens de inspectieronde een verwacht vervangjaar opgeven voor de toestellen, in combinatie met de vervangwaarde van de toestellen kan op die manier een meerjarenbegroting worden opgesteld. In ABSweb kan automatisch een meerjarenbegroting worden gegenereerd.

Speelplan schrijft  beheerplannen voor grote en kleine projecten, voor een reeks speelplekken of voor een uniek speeltoestel. Behoud van speelwaarde en veiligheid staan altijd voorop. Onze kennis van diverse soorten speelruimte stelt ons in staat een beheeradvies te geven voor elk soort locatie.