Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelruimtekaarten

Speelruimtekaarten

Op een kaart wordt de openbare ruimte in één oogopslag inzichtelijk voor iedereen. Speelplan maakt daarom speelruimtekaarten. Hierop wordt onder andere duidelijk waar je kunt spelen, wat de belangrijke voorzieningen zijn in een buurt en wat barrières zijn waarbinnen jonge kinderen veilig kunnen spelen.

Speelruimtekaarten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Zo maken we hiervan bijvoorbeeld inventarisatiekaarten, visiekaarten en uitvoeringskaarten. Om een hele gemeente te bereiken kan een speelruimtekaart ook online gepubliceerd worden. Zie hier een voorbeeld.