Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelruimtekaarten

Speelruimtekaarten

Speelplan schrijft geen lijvige rapportages, wij werken graag in beeld en kaart. Zo maken we de openbare ruimte in een oogopslag inzichtelijk voor iedereen. Op speelruimtekaarten kan veel informatie worden weergegeven zoals: speelplaatsen, doelgroepen en andere voorzieningen en barrières. Zo ontstaat een goed beeld van de openbare ruimte. De kaarten kunnen worden gebruikt om de huidige situatie weer te geven, als analysekaart of voor het in beeld brengen van een beleidsvisie of uitvoeringsplan. Bekijk hieronder de voorbeelden.

De kaarten kunnen worden gebruikt in speelruimteplannen, maar ook als praatplaat voor participatie met bewoners en maatschappelijke partners. Als informatie-tool voor bewoners heeft Speelplan een online speelruimtekaart ontwikkeld. Zo kunnen bewoners online de openbare speelruimte in hun buurt verkennen. In 2019 gaan de eerste online speelruimtekaarten online voor de gemeenten Amersfoort, Alphen aan den Rijn en Amsterdam Oost.

‘een kaart zegt meer dan 1000 woorden’
‘geen praatjes, maar kaartjes’

Online kaart

Het verspreiden van informatie gebeurt steeds meer online, zo ook het beleid van een gemeente. Regelmatig krijgen wij de vraag om het speelruimtebeleid van een gemeente zowel in een rapportage als online te presenteren. Speelplan kan een website of webpage ontwikkelen waarop het speelruimtebeleid wordt gepresenteerd.

Een online kaart waarin het veldwerk, de beoordeling en ligging van speelplekken is verwerkt staat hierin centraal. Hierop staan niet alleen de speelplekjes, maar kunnen bewoners ook klikken op de locaties om meer informatie te zien (foto’s, beoordeling). Dit geeft bewoners inzicht in het speelruimte‐aanbod. Uiteraard is de online kaart ook los op te nemen in de website van de gemeente en kan deze na afloop van het traject ook prima beheerd worden door de gemeente zelf in combinatie met het beheerprogramma ABS web.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Vanuit het veldwerk en de Quickscan ontstaat een speelruimtekaart. Hierop wordt inzichtelijk gemaakt waar de speelplekken liggen, voor welke doelgroep, welk type spel er gespeeld kan worden en waar barrières lopen voor kinderen. Op die manier ontstaat inzicht in de speelbuurten, de diversiteit van de speelruimte en de mogelijkheden voor kinderen om in hun eigen buurt verschillende spelvormen te gebruiken.

Een belevingskaart ontstaat door het toevoegen van informatie uit buurtwandelingen, online enquête, gesprekken met gebruikers, jongeren en ketenpartners aan de speelruimtekaart. Een weergave van de speel- en sportruimte, zoals de gebruikers die ervaren en beleven. Naast de formele plekken staat hier ook informatie over buurt op, belangrijke voorzieningen of plekken en de waardering van bewoners.