Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

RAW speelvoorzieningen

RAW-bestek

Speelplan constateert dat er een toenemende vraag is naar meer controle op de kwaliteit en de kosten van onderhouds -en reparatiewerkzaamheden.

Samen met Ingenieursbureau Rodewijk is een RAW-bestek opgesteld voor onderhoud en reparatie van speelobjecten. Dit bestek is van belang om heldere afspraken met aannemers te maken over prijs en kwaliteit. Dit helpt u om de onderhoudskosten en de conditie van uw speelvoorzieningen te bewaken.