Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Quickscan speel- en sportruimte

Quickscan

De openbare speel- en sportruimte van elke gemeente is uniek. Om dit goed in beeld te krijgen voeren we de Quickscan uit.
Lopend of met de fiets gaan onze onderzoekers langs alle locaties. Iedere formele speel- en sportmogelijkheid wordt met foto’s in beeld gebracht én beoordeeld aan de hand van de Quickscan, waarin gekeken wordt naar de volgende aspecten:

Het resultaat van deze inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt met een fotoboek. Hierin worden de foto’s, belangrijkste gegevens en beoordelingen opgenomen. Daarnaast kan op basis van de Quickscan een kaart worden gemaakt van de speel- en sportfaciliteiten. Tijdens het rondfietsen of wandelen in de gemeente wordt ook de vrije (informele) speel- en beweegruimte in beeld gebracht. Iedere buurt wordt beoordeeld op de bespeelbaarheid van straten en groen. Daarnaast bekijken de onderzoekers of kinderen zich vrij en veilig kunnen verplaatsen of dat water en drukke wegen barrières vormen.