Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Participatie website

Participatie website

Speelplan heeft een participatie site om bewoners en kinderen in de wijk op de hoogte te houden van de vorderingen en veranderingen van de speelplek in hun wijk. Op deze website staan alle lopende projecten waar Speelplan, in samenwerking met de gemeente, heeft gekozen om te communiceren via dit medium. Per project verschilt het welke informatie er op de participatie website staat, zoals: