Spelen
Sporten
Bewegen
Contact
Speelplan werkt voor

Specials

De huidige maatschappij biedt steeds meer mogelijkheden voor bewoners en bedrijven om initiatieven in te dienen voor de realisatie van unieke speelruimte. Speelplan komt verschillende soorten inspirerende speciale projecten tegen en helpt de betrokken bij het realiseren van hun idee.

Unieke speel- en sportruimte

In de huidige markt is er veel mogelijk op het gebied van het realiseren van unieke speelelementen. Van een uniek speeltoestel, tot het laten aanleggen van je eigen natuurlijke speeltuin. Speelplan helpt een initiatiefnemer bij het concreet maken van het idee en kan inzicht geven in de benodigde kosten.

Ontwerp en realisatie

Speelplan zoekt voor het ontwerp en de realisatie van een initiatief naar de juiste samenwerkingspartners. Dit kan een speeltoestellenleverancier of juist een gespecialiseerde hovenier zijn. Ook denken we buiten de gebaande paden en kijken we of er misschien onverwachte elementen kunnen worden (her)gebruikt als Speelelement. Speelplan kent diverse professionals die kunnen assisteren bij het werven van fondsen, mocht er (nog) niet genoeg budget beschikbaar zijn.

Keuring en veiligheidsinspectie

Speelruimte moet veilig zijn. Elk speeltoestel in de openbare ruimte heeft een veiligheidscertificaat, afgegeven door een AKI (aangewezen keuringsinstantie). Een uniek speelelement of speeltuin wordt na realisatie op locatie gekeurd. Speelplan begeleidt het ontwerp – en realisatieproces naar het moment van keuring, zodat een AKI direct een certificaat kan toekennen. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf nog fysieke aanpassingen moeten worden gedaan.