. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

RAW Speelvoorzieningen

Speelplan constateert dat er een toenemende vraag is naar meer controle op de kwaliteit en de kosten 
van onderhouds -en reparatiewerkzaamheden.

Samen met Ingenieursbureau Rodewijk is een RAW-bestek opgesteld voor onderhoud en reparatie van speelobjecten. Dit bestek is van belang om heldere afspraken met aannemers te maken over prijs en kwaliteit. Dit helpt u om de onderhoudskosten en de conditie van uw speelvoorzieningen te bewaken. 

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden