. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

QuickScan Spelen en Sporten

Speelplan analyseert de kwaliteit en kwantiteit van het speelaanbod in uw gemeente met de QuickScan Spelen en Sporten.

Tijdens de QuickScan Spelen en Sporten worden alle kernen, buurten en speel- en sportlocaties bezocht. Alle formele locaties en de informele speelruimte worden op de kwaliteitskenmerken beoordeeld.

Het resultaat van de inventarisatie van formele locaties en de informele speelruimte maken wij inzichtelijk met een ‘fotoboek Speelruimte’. In dit fotoboek worden de belangrijkste gegevens en de beoordeling van de speel- en sportruimte opgenomen.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden