Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Uitvoeringsplan

opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Locatie

Amersfoort

Spelregels voor goede speelpekken

Speelplan heeft de speelruimte in beeld gebracht en samen met de gemeente spelregels opgesteld voor de speelruimte. Hiermee wordt over de hele gemeente de kwaliteit van de speelruimte bewaakt en verbeterd, ook wanneer er bezuinigd moet worden. Deze regels zijn vertaald naar een visie voor alle speelplekken.

Deze visie is getest door de bewoners van alle wijken. Zij hebben gedeeld hoe ze de huidige buitenruimte gebruiken, ervaren en wat kan verbeteren tijdens wandelingen langs speelplekken, een koffieochtend en inloopavonden. Amersfoort gaat in 2019 aan de slag om speelplekken in de gemeente te vernieuwen naar aanleiding van dit onderzoek.

Speelplan maakt vaak gebruik van de kennis van bewoners, de ‘lokale experts’. Op verschillende momenten en bij verschillende plannen kan het verstandig zijn de ervaringen van bewoners in kaart te brengen om een plan te maken dat aansluit op hun behoeftes en wensen. Afhankelijk van de doelgroepen die je wil benaderen, wordt een traject uitgestippeld met onder andere wandelingen langs speelplekken (met kinderen), jongerenbijeenkomsten, koffieochtenden en bewonersavonden.

Van visie naar realisatie

In totaal worden voor 18 wijken uitvoeringsplannen opgesteld. Maatwerk en betrokkenheid van bewoners en andere sociale partners in de wijk is hierbij uiterst belangrijk voor het creëren van draagvlak. Hiervoor organiseert Speelplan samen met de gemeente per wijk bijeenkomsten en wandelingen langs speelplaatsen. De input wordt meegenomen in de planvorming en bewoners worden tijdens bijeenkomsten meteen uitgenodigd om te participeren en initiatief te nemen wanneer speelplekken worden vernieuwd.

De uitvoeringsplannen worden zo vormgegeven dat bewoners gemakkelijk kunnen zien wat er de komende jaren in hun wijk gaat gebeuren. Een aantal plannen is inmiddels gepubliceerd op de website van de gemeente Amersfoort. Klik hier om deze plannen in te zien.