Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Openbare Speelruimte Leidschendam-Voorburg

opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Speelplan heeft de afgelopen jaren jaarlijks meerdere speelplekken mogen inrichten voor de gemeente Leidschendam Voorburg. Speelplan heeft bij deze projecten de participatie, het ontwerp en de uitwerking verzorgt. Dit heeft geleid tot een veelvoud aan uitdagende en speelde grotere en kleine sport/speelplekken.

Het betrekken van bewoners bij het herinrichtingsproces is voor de gemeente en voor Speelplan erg belangrijk. Om die reden maakt Leidschendam-Voorburg al een aantal jaar op rij gebruik van de webbased-partcipatietool De Speeltuinbouwer om kinderen en bewoners te betrekken bij de herinrichting van de speel- of sportplek bij hen in de buurt.

Beleid

Speelplan heeft in 2015 ook het speelruimtebeleid en bijbehorende uitvoeringsplanning opgesteld. Conclusie vanuit het onderzoek voor het beleidsplan was dat er voldoende speelruimte aanwezig was in de gemeente, maar dat de inrichting van het aanbod kon worden verbeterd. Binnen het beleid zijn 3 aandachtspunten vastgesteld: voldoende speelruimte gericht op alle leeftijden, meer groene speelruimte en meer diversiteit in sportmogelijkheden. Op basis van deze punten worden de speelplekken in Leidschendam-Voorburg ingericht.

Divers aanbod maakt speelruimte leuker

De speelplekken van Speelplan in de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn stuk voor stuk ontworpen passend bij de locatie en de wensen van de gebruikers. Dit heeft geleid tot een zeer divers aanbod: van natuurlijke tot fel gekleurde traditionele speelplekken en van grote sportplekken tot kleinschalige vrije speelruimte zonder speelobjecten.


Het betrekken van de gebruikers is voor Speelplan en de gemeente Leidschendam Voorburg erg belangrijk: bij de start van het proces worden de wensen geïnventariseerd en vervolgens wordt het plan altijd teruggekoppeld. Inventarisatie kan via een ontwerpbijeenkomst op locatie of via de webbased participatietool De Speeltuinbouwer. Nadat op basis van de input van bewoners een plan is opgesteld, wordt ook dit altijd teruggekoppeld via een bijeenkomst of via de participatiewebsite. Op die manier kunnen bewoners nogmaals reageren op het plan en wordt uiteindelijk een door de buurt gedragen plan gerealiseerd.


Een groot aantal van deze speelplekken zijn ontworpen met de Speeltuinbouwer. Uit de Speeltuinbouwer komt een winnend plan. Op basis van deze input stelt Speelplan een Ontwerp op. Vervolgens wordt het plan door Speelplan technisch uitgewerkt, waarna de gemeente de verdere realisatie op zich neemt.