Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Natuurspeelplek Tunneldak

opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Locatie

Rijswijk

ING Nederland organiseerde in oktober 2016 het evenement ‘Blij met Rijswijk’ om Rijswijkers te bedanken dat zij op dat moment de stad met de meeste rekeninghouders van de ING waren. ING Nederland stelde ook geld beschikbaar om een project in Rijswijk te realiseren samen met de gemeente. Bewoners mochten uit drie projecten kiezen en zij kozen voor een natuurspeelplek. De locatie van de natuurspeelplek werd het Tunneldak bij het station Rijswijk gelegen tussen de Generaal Spoorlaan en het Piramideplein.

Deze nieuwe speelplek is een echte natuurspeelplek geworden. Een natuurspeelplek is een speelplek zonder doorsnee speeltoestellen. Natuurlijke elementen op de speelplek bieden allerlei soorten spel op een niet conventionele wijze. Bij natuurlijk spelen zijn het groen en de aanwezige natuurlijke materialen het onderwerp en de omgeving van het spel.

Spoortunneldak

De locatie van de natuurspeelplek bracht een belangrijk aandachtspunt met zich mee; de natuurspeelplek is aangelegd op een spoortunnel. Dit betekende dat de spelelementen niet verder dan 40 cm de grond in mochten steken. Op de locatie zijn daarom verschillende accenten (speelheuvels) aangelegd om daarin weer speelelementen te kunnen plaatsen. Deze speelheuvels vormen natuurlijk ook weer een speelaanleiding op zich.

Divers en uitdagende inrichting

Diverse natuurlijke speelaanleidingen zorgen voor een spannend terrein. Volg de speelroute over stammen, zwerfkeien en heuvels. Klim op de liggende speelboom, speel tikkertje in het palenbos of een potje voetbal op het grasveld. Ook is er op deze plek ook een wilgentunnel met twee speelhutten te vinden. Het bestaande pleintje is omgetoverd tot amfitheater en zo meer betrokken bij de natuurspeelplek.

Door enthousiaste kinderen zijn veel leuke plannen bedacht, geknutseld en maquettes gemaakt: deze mooie plannen hebben geleid tot het ontwerp voor de nieuwe natuurspeelplek! Alle ideeën zijn gebruikt bij het opstellen van het ontwerp.
 


Speelplan heeft de technische uitwerking van het plan opgesteld. Met behulp van deze uitwerking is door de gemeente een aannemer uitgekozen. Speelplan heeft vervolgens in opdracht van de gemeente de realisatie van de aanleg van de natuurspeelplek verder begeleid. Uiteindelijk is de locatie door de wethouder en twee ING leeuwen geopend!