Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Buitenspeelkaart en uitvoeringsplan

opdrachtgever

Gemeente Alphen aan de Rijn

Locatie

Alphen aan den Rijn

In een uitvoeringsprogramma worden de beleidsambities van een gemeente vertaald naar concrete ingrepen en uitgezet in de tijd. Waar mogelijk worden ingrepen geclusterd uitgevoerd, om zo de inrichting van de verschillende locaties op elkaar af te stemmen.

Het is mogelijk om (richt)bedragen aan de ingrepen te koppelen, zodat duidelijk wordt welke financiële gevolgen de beleidsambities hebben. Zo kan de begroting voor de komende jaren naar boven of beneden worden bijgesteld. Deze ingrepen worden verwerkt in een uitvoeringskaart, zodat inzichtelijk wordt welke voorzieningen op de korte termijn aan de beurt zijn.

Voor gemeente Alphen aan den Rijn is een buitenspeelkaart ontwikkeld met daarop alle speel- en sportplekken. Kinderen kunnen nu op avontuur gaan en meer speelplekken in de buurt bezoeken.

Alphen aan den Rijn

In 2018 is voor gemeente Alphen aan den Rijn een uitvoeringsplan opgesteld. Om tot dit plan te komen, is een speelruimteonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vertaald naar een buitenspeelkaart, een kaart met daarop alle speel- en sportplekken van de gemeente. Op deze manier kunnen kinderen op avontuur gaan en meer speelplekken in de buurt of gemeente bezoeken. Deze kaart werd gepresenteerd aan schoolkinderen, waarna kinderen zowel in als rond het gemeentehuis verschillende spelletjes konden spelen.

Vervolgens zijn beleidsambities uitgewerkt die als uitgangspunt zijn genomen voor het uitvoeringsplan. Op basis van de veiligheidsinspectie in de gemeente en de technische vervangjaren van toestellen is voor iedere speelplek een vervangjaar bepaald. Voor iedere wijk en kern is een uitvoeringskaart gemaakt, waarin de kleur cirkel het vervangjaar aangeeft. Ter herkenning is een kleine foto toegevoegd en wordt vermeld welke ingreep komende jaren nodig is.