Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Actualisatie beleid en uitvoeringsplan

opdrachtgever

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Locatie

Krimpen aan den IJssel

In gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Speelplan gewerkt aan de actualisatie van het huidige beleid en vervolgens aan een uitvoeringsplan.

De actualisatie evalueert de oorspronkelijke doelstellingen. Deze zijn vertaald naar een set van vier thema’s die als leidraad fungeren voor de uitvoering:

In het uitvoeringsplan is gekeken naar de uitgangspunten en kaders voor uitvoering en is vorm gegeven aan het uitvoeringsprogramma zelf. Hierin staan de benodigde ingrepen en budgetten voor de periode 2019-2022. Aan de hand van het huidige budget is vervolgens gekeken naar aanbevelingen, mogelijke scenario’s en andere oplossingen om de actualisatie ook daadwerkelijk uitvoerbaar te maken.