Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Visie

Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau gespecialiseerd op gebied van spelen, sporten en bewegen.
Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen.

Met ons team werken we aan het speelser en uitdagender maken van de openbare ruimte voor iedereen van 0-100+.
Dit doen wij voor gemeentes, speeltuinverenigingen, scholen, kinderdagverblijven en recreatiebedrijven.

"De passie voor kinderen en hun recht op speelruimte vormt de drijvende kracht achter ons bureau."

M. Rahman - Directeur

Kwaliteit

Speelplan is een onafhankelijk bureau. Dat betekent dat wij niet gebonden zijn aan leveranciers van speeltoestellen of aan aannemers. Hierdoor kunnen wij optimaal tegemoet komen aan de wensen van de klant en de gebruikers voor wat betreft het ontwerp en de inrichting van de speelruimte. Speelplan streeft naar duurzaamheid in zowel advies als dienstverlening. 

Speelplan staat voor kwaliteit, onafhankelijkheid en duurzame dienstverlening. Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001. Hiermee voldoen we aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving en aan de intern opgestelde kwaliteitseisen. De certificering geldt voor alle onderdelen van ons bedrijf: ontwerp, advies, inspectie en cursussen.

Deskundig in veiligheid

Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de richtlijnen veiligheid rondom spelen, speelruimte en speeltoestellen. Speelplan heeft zitting in de NEN-normcommissie 'Speeltoestellen'. Wij zijn derhalve altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de richtlijnen.

Speelplan is met de NVWA een samenwerking aangegaan voor een ‘zelfcontrolesysteem’. In Nederland voeren diverse particuliere bureaus veiligheidsinspecties uit volgens een door de NVWA erkend systeem. Wij zijn in januari 2015 door de NVWA als eerste in Nederland erkend als particulier inspectiebureau voor speeltoestellen met een goed werkend zelfcontrolesysteem  Hiermee erkent de NVWA de deskundigheid van Speelplan op het gebied van veiligheidsinspecties.