Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

CO2 - Prestatieladder

Speelplan BV gaat op voor de CO2-prestatieladder, niveau 5. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Met de CO2-prestatieladder kan Speelplan dit aantoonbaar maken richting haar klanten en haar ambities aanscherpen via de handvatten die de ladder biedt. De bedrijfsfilosofie- en strategie en de groeiende vraag vanuit de markt stimuleren Speelplan om de CO2-emissie in kaart te brengen en te reduceren om zo bij de dragen aan een duurzame toekomst.  

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Klik hier om naar de website van SKAO te gaan. 

Document Rapport CO2 Prestatieladder

Certificaat CO2 Prestatieladder

Certificaat Nederlandse Groene Stroom

A. Inzicht

Referentie norm: 5B2

Document Footprint 2019 (1ste helft van het jaar)

Document Footprint 2019 (2de helft van het jaar)

Document Footprint 2019 (Totaal)

Document Footprint 2020 (1ste helft van het jaar)

Document Evaluatie footprint 2019 t.o.v. 2020 (1e 6 maanden)

B. Reductie

Referentie norm: 3B1 / 3C1 / 4B2 / 5B2 / 4A1

Document Reductiedoelstellingen (reductieplan 2020-2022) per jaar

Document Voortgang CO2-Reductiedoelstellingen 2019-2022

Document Rangorde bepaling scope 3 en ketenanalyse

C. Transparantie

Referentie norm: 1C1 / 2C1 / 3C1

Document Energie- en emissiebeleid

Document Rapport project met gunningsvoordeel - Amsterdam Inspectie en Onderhoud

D. Participatie

Referentie norm: 3D1

Document Participatie initiatieven