. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Ontwerp workshop

Samen met kinderen en bewoners  brainstormt Speelplan over de nieuwe inrichting van speelruimte in hun buurt.

Inventarisatie van de wensen

De participanten kunnen middels tekeningen of collages op de beschikbare plattegronden hun ideeën en wensen kwijt. Tegelijkertijd worden wensen van kinderen en bewoners met behulp van kleine interviews op papier gezet. Hierbij komen ook eventuele knelpunten aan de orde. 

Bij het maken van ideeën en wensen focussen wij ons op spelvormen en speelaanleidingen waarbij wij de participanten laten zien dat je een speelplek niet (alleen) hoeft te worden ingericht met speeltoestellen. Alle informatie wordt verwerkt in het ontwerp. 

Bijeenkomst op locatie

Indien mogelijk organiseren wij de participatiebijeenkomsten op de locatie van aanleg. Juist de omgeving waarvoor ideeën moeten worden bedacht biedt inspiratie. En het is voor iedereen direct duidelijk wat de ruimtelijke kaders van het project zijn.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden