. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Ontwerp Speeltuinverenigingen

Elke dorp of stad kent wel één of meerdere speeltuinen. Het is vaak een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Speelplan draagt haar steentje bij door speeltuinverenigingen te ondersteunen bij het realiseren van hun nieuwe speeltuin. Naast een veilige en uitdagende inrichting, besteedt Speelplan ook veel aandacht voor kinderen met een beperking. 

Betrekken van kinderen in het proces

Speelplan start met het onderzoeken en observeren van de bestaande situatie. Hoe maken de kinderen gebruik van de speelruimte? Daarnaast worden de mogelijkheden, beperkingen en kansen van de locatie onderzocht. Deze informatie vormt de basis voor het ontwerp van de speeltuin. Hierbij is het belangrijk om te weten wat de kinderen willen. Hiervoor wordt door Speelplan een participatiedag georganiseerd. Op deze dag wordt met kinderen gepraat, getekend, gespeeld en geknutseld. "Wat vind je leuk en spannend? Wat is eng of juist te makkelijk? wat zijn je favoriete speeltoestellen? Hoe ziet jouw droomspeeltuin eruit?” Omdat kinderen bij het ontwerp van de speeltuin al meedenken en praten zullen zij de speeltuin ook meer gebruiken, het is hun eigen speeltuin geworden.

Spelen binnen een thema

Een speeltuin kan een extra dimensie krijgen door een thema aan de inrichting te koppelen. Dit thema wordt samen met de kinderen bedacht, waarna het ontwerp van de speeltuin wordt gebaseerd op dit thema. Hierbij kunnen de objecten, de ondergronden en zelfs de directe omgeving van een speeltuin betrokken worden bij het thema. Een thema zorgt voor extra sfeer en samenhang: het maakt van de speeltuin één geheel. Zelfs uw eigen door vrijwilligers en kinderen bedachte thematische speelobject kan deel uitmaken van het ontwerp. Speelplan adviseert en helpt u met de veiligheidseisen die aan de speeltuin worden gesteld vanuit de overheid. Speelplan zorgt voor de benodigde informatie voor een typekeuring en zo nodig ook de bouw van het speelobject.

Financiering

Om een speeltuin te vernieuwen is financiering nodig! Speelplan kan u helpen bij het aanvragen van subsidies en sponsoring. Ook begeleidt Speelplan zelfwerkzaamheidsprojecten van vrijwilligers gedurende de realisatie. Een vaak gestelde eis van financiers. Voor het opstellen van uw ontwerp en het inrichten van de speeltuin kan Speelplan u helpen, waarbij wij u de ruimte geven om eigen aannemers te benaderen.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden