Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Ontwerp en realisatie

Diversiteit aan speelruimte

Kinderen spelen bijna dagelijks buiten. Het is daarom van belang dat dit niet alleen veilig en uitdagend kan, maar ook gevarieerd en afgestemd op de doelgroep en locatie. Speelplan maakt plannen voor allerlei soorten speelruimte: van openbare speelplekken tot een plan voor een grote speeltuinvereniging en van schoolpleinen tot een speciaal op maat gemaakt speelelement.

Elk ontwerp is maatwerk: wij kijken naar de doelgroep, het gebruik en de ruimtelijke context. Want voor de inrichting van een speeltuin gelden andere voorwaarden dan voor een schoolplein. Bij het opstellen van een plan wordt natuurlijk rekening gehouden met de fysieke ruimte en het beschikbare budget.

Buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen! Voorwaarde is wel dat de speelruimte goed is ingericht. Speelplan ontwerpt veilige en aantrekkelijke speelruimte waarin kinderen uitdaging vinden in beweging en avontuur, maar ook in rustiger samenspel. Bij alle speelplekken die wij ontwerpen is het ontmoetingselement erg belangrijk. Want spelen doe je samen!

Speelplan begeleidt het gehele proces

Speelplan begeleidt het gehele proces van aanleg: vanaf de ideevorming t/m de opening. Op die manier kunnen wij erop toe zien dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd volgens het ontwerp en binnen het budget. Speelplan werkt de plannen uit, indien gewenst met een RAW-bestek, en helpt de klant bij de keuze van een betrouwbare uitvoerende partij. Speelplan is een onafhankelijk ontwerpbureau. Dit betekent dat wij vrij zijn om elke keer weer opnieuw die leverancier of uitvoerende partij te kiezen die het beste bij een specifieke locatie past. Daarnaast ais het mogelijk om ons in te schakelen bij de directievoering, bouwbegeleiding en voor een opleveringsinspectie.

Speelplan hecht veel waarde aan de participatie

Speelplan hecht veel waarde aan de participatie. Wij vragen gebruikers altijd mee te denken over hun eigen speelomgeving. Speelplan organiseert en begeleidt het participatieproces en verwerkt de resultaten in het ontwerp van de speelplek. Met online tools (zoals de Speeltuinbouwer en de participatiewebsite) en/of workshop-bijeenkomsten op locatie kunnen we dit mogelijk maken: samen met de klant kijken we welk participatiemethode het beste past. Ook begeleidt Speelplan participatie in aanleg en beheer. Participatie zorgt voor een breed draagvlak en betrokkenheid in de buurt. Zo wordt de speelplek van ons allemaal!

Aandacht aan toegankelijkheid

Speelplan vindt dat speelruimte inclusief moet worden ingericht. Speelruimte dient in dezelfde mate toegankelijk te zijn voor kinderen zonder en met een beperking. Belangrijk is dat alle kinderen met elkaar buiten kunnen spelen. Aan de hand van een inventarisatie en een analyse van belemmeringen, kunnen specifieke maatregelen genomen worden om de speelvoorziening bereikbaar, toegankelijk en bespeelbaar te maken. Dit doet Speelplan samen met de opdrachtgever, partijen als NSGK en de potentiële gebruikers.

Aandacht aan natuurlijk spelen

Een natuurlijke speelruimte daagt uit tot creativiteit en inventiviteit. Bij natuurlijk spelen zijn het groen en de aanwezige natuurlijke materialen het onderwerp en de omgeving van het spel. De kinderen scheppen hun eigen fantasiewereld en gaan op ontdekkingstocht. De natuurlijke elementen bieden aanleiding tot avontuurlijk spel. Om tot een uitdagende en avontuurlijke speelruimte te komen, gebruikt Speelplan het landschap als uitgangspunt. Kinderen hebben invloed op de inrichting van hun eigen speelwereld. Door veelvuldig gebruik verandert het speellandschap en ontstaan nieuwe speelaanleidingen. Wij stellen een doordacht inrichtings- en beheerplan op wat voldoet aan de geldende veiligheidsregels om de speelkwaliteit te waarborgen.