Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Vraag omtrent speeltoestellen en Activity Toys geplaatst door particulieren in de openbare ruimte


Deze speeltoestellen en Activity Toys in de openbare ruimte vallen onder het WAS (landelijke regelgeving) waarop de NVWA toezichthouder is. Gemeenten willen in participatieprojecten graag initiatiefnemers tegemoet komen door hun initiatieven te faciliteren tot bepaalde hoogte. Participatie biedt immers meerdere voordelen, waarbij wel belangrijk is dat de gemeente zorgt voor duidelijke kaders. Deze initiatieven zijn een uitgelezen kans voor gemeenten om juist met initiatiefnemers het gesprek aan te gaan over het WAS, de risico’s en de gedeelde verantwoordelijkheden die bij het (tijdelijk) plaatsen van deze objecten horen. 

De vraag is of het volledig de vrije hand geven aan bewoners om objecten laten plaatsen die niet aan de WAS voldoen een goede optie is. Als dit in goed overleg met de gemeente gebeurt gaat zou iets in de vorm van stickers of labels mogelijkheden bieden. Mits dit betekent dat beide partijen op de hoogte zijn van de regels en afspraken. Op die manier weet de gemeente wat en waar iets gebeurt en zijn initiatiefnemers bekend met de gedeelde verantwoordelijkheden. 

Tot nu toe blijkt uit jurisprudentie dat gemeenten als grondeigenaar ook aansprakelijk zijn voor deze objecten. Het aanbrengen van een sticker zal hier gevoelsmatig misschien verandering in brengen, maar er wordt op dit moment aan dergelijke stickers geen rechtsgeldige waarde gehecht. Het WAS bepaalt vooralsnog dat het deze objecten bij de toepassing in de openbare ruimte onder haar reikwijdte valt; sticker of geen sticker.

Speelplan heeft zitting in de werkgroep, waar ook diverse gemeenten, betrokkenen uit de branche en het NVWA en Ministerie van VWS deel van uitmaken, welke zich op dit moment bezighoudt met dit onderwerp: dit proces is dus gaande. Want ook wij vinden namelijk dat er een antwoord moet komen op deze vraag. Omdat er nog geen officiële uitspraak is vanuit de werkgroep, gelden vooralsnog de bestaande regels. Natuurlijk houden wij u op de hoogte wanneer deze regels worden aangepast.