Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelruimteplannen in de maak

Samen met bewoners nadenken over speelruimte in Wijdemeren

In april heeft Speelplan 7 bewonersbijeenkomsten georganiseerd  in de gemeente Wijdemeren om bewoners te informeren over de nieuwe Beleidsnota ‘Ruimte om buiten te spelen’. Het aantal speelvoorzieningen en toestellen moet worden teruggebracht en de gemeente is groot voorstander van het omvormen van speelplekken samen met bewoners naar meer informele speelruimte zonder toestellen. De bijeenkomsten zijn over het algemeen goed bezocht en de aanwezige bewoners dachten enthousiast mee over nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor het behouden en omvormen van speelruimte. De gemeente maakt samen met Speelplan een uitvoeringsplan, later dit jaar worden bewoners hierover geïnformeerd.

 In gesprek met kinderen en jongeren in de gemeente Oosterhout

In gemeente Oosterhout zijn de afgelopen maanden wijkwandelingen gehouden met kinderen van verschillende basisscholen. Tijdens deze wandelingen vertelde kinderen waar en hoe zij spelen en wat zij belangrijk vinden in de speelruimte. Samen met de enquête over spelen die is verspreid onder basisscholen vormt dit een belangrijke basis voor het ‘herijken’ van het speelruimtebeleid in de gemeente. Om jongeren tussen de 12 en 19 jaar mee te laten denken over speelruimte/buitenruimte is een pizzaoverleg georganiseerd, er was een grote opkomst en de jongeren dachten actief mee. Alle input gebruikt Speelplan voor het opstellen van een nieuwe speelruimtenota voor de gemeente Oosterhout.