Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Artikel speelruimteplan Midden-Delfland op website BuitenSpelen

Hieronder een greep uit het interview. Voor het hele artikel, kijk dan op de website van BuitenSpelen.

De Cittaslow hoofdstad van Nederland, gemeente Midden-Delfland, ligt in het groene veenweidegebied tussen de steden Den Haag en Rotterdam. Op 25 oktober 2016 stemde de gemeenteraad van Midden-Delfland unaniem in met een nieuw speelplaatsenbeleid. Het nieuwe beleid zet een ontwikkeling in gang. De totale speelruimte neemt niet af. Het aanbod van speeltoestellen wordt beter afgestemd op de gebruikers.

Wat was de aanleiding om nieuw speelbeleid te ontwikkelen voor Midden-Delfland?

De vorige nota spelen dateerde uit 2005. Jan de Ronde van de afdeling Openbare Werken maakte deze nota één jaar na het ontstaan van deze fusiegemeente. Het plan zorgde voor een gemeentebrede visie op het gebied van spelen. De gemeente maakte een flinke inhaalslag op het gebied van beheer een onderhoud. Na 12 jaar is de staat van alle speelplekken op een goed niveau. Nu kiest de gemeente voor een nieuw beleidsplan.

Hoe verliep het proces van begin tot oplevering speelbeleid?

De gemeente Midden-Delfland is een relatief kleine gemeente. Functies van medewerkers zijn hierdoor vaak breed. Michael Moerman is verantwoordelijk voor het beleid en werkvoorbereiding van de vakgebieden groen, ecologie, water en sinds 2010 ook voor spelen. Door deze veelheid aan taken is het prettig om een gedegen advies te krijgen bij het maken van een nieuw beleidsplan. Dit advies kreeg de gemeente van bureau Speelplan. Arie Stobbe, stedenbouwkundige en projectleider bij Speelplan nam deze opdracht aan.
Speelplan werkt eigenlijk als een soort kleermaker. Ze hebben het patroon van het pak al klaar liggen, nemen de juiste maten op en maken vervolgens een maatpak. Speelplan heeft een eigen min of meer standaard werkwijze. Dit wil niet zeggen dat er geen maatwerk wordt geleverd. Midden-Delfland heeft specifieke wensen op het gebied van duurzaamheid en natuurlijk spelen.