Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelruimte-onderzoek in Woerden

Momenteel zijn we volop bezig met het speelruimte-onderzoek in Woerden. Door middel van buurtwandelingen met kinderen van de basisschool wordt een beeld verkregen van het huidige aanbod van formele én informele speelruimte maar vooral ook van de waardering en het gebruik van de kinderen daarvan. Door te observeren verkrijgen we daarnaast een goed beeld van de speelcultuur in de buurt en kunnen we straks gerichte voorstellen maken voor de verbetering van een bespeelbare openbare ruimte.

Naast de wandelingen met kinderen hebben we daarnaast ook pizza-overleggen met jongeren georganiseerd om met hen in gesprek te gaan over hun rol in en gebruik van de openbare ruimte. Samen met de overleggen met andere betrokken partijen (ketenpartners) ontstaat zo een uitgebreide inventarisatie van lokale kennis, ervaringen, waardering en goede ideeën voor een aantrekkelijke openbare ruimte om in te spelen, sporten en  te ontmoeten.