Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelplan inspecteert locaties COA


Er is op dit moment veel gaande in de wereld, waar wij ook het nodige van merken. Door de huidige vluchtelingenstroom is het aantal  asielzoekerscentra meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Van circa 50 locaties in 2015 is het aantal gestegen naar ca. 190 locaties in 2016, waarvan sommige locaties als tijdelijke opvanglocaties zijn ingericht. 

Op elke opvanglocatie waar kinderen aanwezig zijn, wordt een (tijdelijke) speelplek aangelegd. Speelplan inspecteert al een aantal jaar voor het COA en heeft dus nu te maken met deze nieuwe situatie. Het COA maakt gebruikt van het Aantoonbaar Beheersysteem van Data Control Transponder Technology om alle locaties en de veranderingen in het areaal goed te kunnen documenteren en beheren. 

Wanneer er op een opvanglocatie speel- en sporttoestellen staan, worden deze minimaal 1x per jaar door Speelplan, strikt in overeenkomst met tenminste de instructies van de fabrikant, onderworpen aan een veiligheidsinspectie. Deze inspectie heeft als doel het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen om er zo voor te zorgen dat de kinderen veilig kunnen spelen. 

Speelplan draagt graag op deze manier haar steentje bij om ervoor te zorgen dat verblijf van de kinderen een stukje aangenamer wordt.