Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelplan adviseert diverse gemeentes op het gebied van speelruimte

 

 

Speelruimte-onderzoek in Waalre van start!

In september start Speelplan in de gemeente Waalre met het speelruimte-onderzoek. Het onderzoek dient als basis voor het te ontwikkelen speelruimtebeleid waarmee de gemeente het aanbod beter op de gebruikers wil afstemmen. Daarom wordt het ontwikkelen van het beleid gedaan in samenwerking met alle betrokken actoren, zoals jeugd, ouders, scholen, jongerenwerkers en (sport) verenigingen. 

In deze eerste onderzoeksfase brengt Speelplan het speelaanbod in kaart en door middel van wijkwandelingen en een bewonersenquête wordt de speelruimte beoordeeld om zo een goed beeld te krijgen van de vraag/behoefte van haar gebruikers. 

Bewoners in Aalten denken mee over de herinrichting van speelplekken

Tijdens de gezellige en zonovergoten buurtwandelingen in juni en juli hebben wij de ideeën en wensen van de buurtvertegenwoordigers, kinderen en andere omwonenden verzameld. Zij mochten meedenken over de verandering van de speelruimte in Aalten, aangezien een aantal speelplekken gaan verdwijnen. Met alle input hopen wij nu een passend plan op te stellen waarbij, binnen de voorwaarden van de beleidsnota voldoende en vooral leuke speelruimte behouden blijft zodat de kinderen in Aalten lekker kunnen blijven spelen en sporten.

Omdat bewoners en de gemeente nieuwsgierig zijn naar de invulling van speelruimte met meer natuurlijke elementen geeft Speelplan binnenkort een cursus Natuurlijk Spelen aan beheerders. Hierbij wisselen we graag ervaringen en ideeën uit, maar delen we vooral ook kennis m.b.t. veiligheid, beheer en ontwerp over de mogelijkheden, beperkingen, valkuilen en waardevolle invulling van natuurlijke speelvormen.

Beter buitenspelen in Woerden

De afgelopen zomer heeft Speelplan de speelruimte in de gemeente Woerden onderzocht. Door middel van wijkwandelingen en een bewonersenquête is de speelruimte samen met kinderen en buurtbewoners onder de loep genomen en beoordeeld. Ook zijn alle 209 speel- en sportplekken bezocht en hebben we gesproken met allerlei betrokken partijen (ketenpartners) waarbij een uitgebreide inventarisatie is gemaakt van lokale kennis, ideeën en ervaringen. Onze bevindingen, samen met de input vanuit de buurt hebben wij verwerkt in een voorlopig uitvoeringsvoorstel gericht op het nog verder verbeteren van e buitenspeelkwaliteit in Woerden.

In het najaar volgen nog bewonersbijeenkomsten om het uitvoeringsplan terug te koppelen en vast te stellen voor de komende periode.