Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Spelen is (soms) meer dan kinderspel! Dit weet u, als vakgenoot, als geen ander. Om onze kennis met u, en uw kennis met anderen te delen organiseert Speelplan op 23 april 2020 een KENNISDAG.

Kennisdag 

'Spelen is meer dan kinderspel'

Spelen is (soms) meer dan kinderspel! Dit weet u, als vakgenoot, als geen ander. Vaak komen we dezelfde problemen en uitdagingen tegen bij het structureren en (her)inrichten van speelruimtes. Moeten we als gemeente opheffen, behouden of aanpassen? Hoe zetten we een doordacht, duurzaam, haalbaar en betaalbaar beleid neer? Hoe creëren we draagvlak bij bewoners en gebruikers en wie betrekken we bij de (her) inrichting? En wie kijkt dan toe op de handhaving van het beleid, wie gaat de speelruimte beheren en hoe gaat men dat doen?

Op 23 april a.s. organiseren Speelplan en de gemeente Utrecht dit jaar samen een kennisdag. 
Op deze dag proberen wij op deze (en nog meer) vragen antwoorden, of in ieder geval handvaten te geven. We doen dit bij speeltuin De Hoef, gelegen in Utrecht.  Deze speeltuin zal deze dag bij diverse thema’s als voorbeeld dienen. 
De volgende onderwerpen zullen deze dag besproken worden:


Uiteraard is er bij elk onderwerp volop ruimte om te reageren en met elkaar van gedachten te wisselen. 
Deze dag zal geheel kosteloos door Speelplan en de gemeente Utrecht verzorgd worden.

Bent u en/of samen met uw collega(’s) binnen uw gemeente betrokken bij één van bovenstaande onderwerpen en heeft u interesse? 

Stuur dan een e-mail naar info@speelplan.nl of meld je hier aan.
Wij zullen u dan binnenkort een e-mail sturen waarmee u zich aan kunt melden. In deze mail zullen ook de exacte tijden en overige details kenbaar worden gemaakt.