Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Projecten in uitvoering

Aan het einde van het jaar worden er in gemeenteland vaak projecten gerealiseerd. Dit najaar willen wij u twee projecten onder de aandacht brengen: een project in uitvoering in Rijswijk en één in Zeist. Beide projecten worden opgeleverd in januari: de uitvoering is nu dus nog in volle gang.

Met trots kunnen wij melden dat ook in 2016 in Rijswijk en in Zeist diverse plannen van Speelplan worden gerealiseerd. Wij houden u hiervan op de hoogte!

Park Steenvoorde, Rijswijk

Na een inspirerend traject met kinderinspraak heeft Speelplan een ontwerp gemaakt voor de speelplek in Park Steenvoorde. Er komen verhoogde speelzones met zandondergrond voor verschillende leeftijden en uitdagende speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. Ook worden er over het hele speelterrein speelaanleidingen en parcourtjes aangelegd. Om de waterproblemen te beperken worden bespeelbare waterbufferzones (wadi’s) gegraven, speelzones op een verhoging geplaatst en drainage aangebracht. Het voetbalveld wordt omgespit, gedraineerd en weer ingezaaid.

De inrichtingswerkzaamheden zijn bijna afgerond. Het terrein moet nog worden afgewerkt en ingezaaid. Ook worden de speeltoestellen ter plekke gecertificeerd. In het nieuwe jaar wordt deze speelplek officieel opgeleverd.

De Hoeksteen, Zeist

Samen met de gemeente Zeist en basisschool de Hoeksteen heeft Speelplan in 2014 de herinrichting van het schoolplein opgepakt. Er lag een plan voor een schoolplein met een natuurlijke inrichting, maar dat moest nog worden uitgewerkt en uitgevoerd. Speelplan heeft de plannen waar nodig aangepast en verder uitgewerkt. De school en de buurt zijn actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en uiteindelijk het beheer van het schoolplein.

Eerder dit jaar is het voorplein gerealiseerd en op dit moment krijgt het grotere achterplein een nieuwe inrichting. Half januari worden de speeltoestellen geleverd en geplaatst. Als laatste worden nog diverse beplantingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarna zal het schoolplein feestelijk worden geopend. In het voorjaar zal het groen aanslaan waarna de Hoeksteen zijn mooie groene schoolplein krijgt!