Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Pokémon Go als remedie tegen zitvlees jongeren?

"Nederlandse jongeren zijn Europees kampioen zitten", meldde de NOS op 11 juli jongstleden. Hoewel dit niet helemaal de conclusie was van het onderzoek van het RIVM, zie ook NRC, is wel duidelijk dat Nederlandse jongeren te vaak en te lang passief stilzitten. Dit vraagt om actie, van zowel de jongeren, als voor professionals en gemeente die zich dagelijks bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte.

Speelplan is een van die professionals die zich bezighoudt met het stimuleren van beweging en ontmoeting van kinderen, jongeren en volwassenen. Door een aantrekkelijke openbare ruimte, speelaanleidingen, goed ingerichte sport- en speelruimte en het verbinden van activiteitenprogramma’s aan de fysieke ruimte proberen wij actief gebruik van het publieke domein te bevorderen. Jongeren zijn daarin een interessante subgroep die vaak ook (nog) niet of slechts beperkt voorzien wordt in de openbare ruimte.

Hulp komt wellicht uit onverwachte hoek. Waar vaak naar de smartphone of pc gewezen wordt als oorzaak van de beperkte activiteit van jongeren lijkt de nieuwe Pokémon GO-app daar nu mee te breken. Jongeren, maar vooral ook jongvolwassenen (18-34 jaar) spelen massaal deze AR-app waarmee buiten virtuele Pokémon gevangen kunnen worden. Functionaliteiten in het spel zorgen ervoor dat gebruikers worden gestimuleerd om al wandelend afstanden af te leggen of juist te verzamelen rondom zogenaamde Pokéstops, die vaak gelegen zijn op kenmerkende locaties als speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Jongerenplekken en trapvelden met een Pokéstop worden om die reden de afgelopen tijd opmerkelijk goed bezocht.

De rage rondom Pokémon Go is nu enorm, het lekkere weer helpt daar natuurlijk bij. De vraag is nu of dit een vluchtige trend wordt of dat ook andere apps op deze ontwikkeling gaan inspelen en een nieuwe vorm van recreatie in de openbare ruimte, waarbij technieken als AR en VR een rol spelen, een vlucht gaat nemen. Interessant is wat dit zou kunnen betekenen voor de inrichting van de openbare ruimte en hoe hierbij het ‘schermstaren’ beperkt kan blijven terwijl de actieve recreatie en sociale interactie versterkt worden.