Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Pilot particuliere speeltoestellen vooralsnog van de baan

Minister Schippers (VWS) heeft vandaag de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden om gemeenten de ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte. In de brief schrijft zij dat zij vooralsnog afziet van de pilot waarin tijdelijk van de WAS zou worden afgeweken.

Het belangrijkste citaat uit de brief:

Al met al is mij gebleken dat betrokken gemeenten wel willen dat het mogelijk gemaakt wordt dat bewoners speeltoestellen in de openbare ruimte mogen plaatsen, maar dat gemeenten de verantwoordelijkheid van toezicht niet op zich willen nemen.

Om deze reden kan ik op dit moment niet overgaan tot een pilot waarin tijdelijk van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen kan worden afgeweken.

Klik hier om de volledige brief van Minister Schippers te downloaden.

Het ministerie heeft op 4 november een overleg ingepland met het ROW (Regulier overleg Warenwet met belanghebbenden op gebied van spelen), waar dit onderwerp aan bod zal komen. Tijdens dit overleg wordt een mogelijke aanpassing van de WAS besproken. Wij zijn hierbij aanwezig en willen graag uw stem laten horen. Daarom hebben wij een online vragenlijst opgesteld. Vul onze online vragenlijst over een mogelijke aanpassing van de WAS in, zodat we ook uw mening kunnen meenemen.

Klik hier voor om naar de vragenlijst te gaan.