Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Participatiebijeenkomsten in Zeist en Lisse

Spelen in Zeist

Begin september zijn voor diverse speelplekken in de gemeente de wensen van de gebruikers geïnventariseerd. Speelplan en de gemeente hebben hiervoor op de diverse locaties bijeenkomsten georganiseerd met de buurtmobiel, een mobiel ontmoetingspunt welke vaker door de gemeente wordt gebruikt voor participatieprojecten. Afgelopen week zijn op dezelfde manier de voorlopige plannen aan de bewoners gepresenteerd. Juist door bijeenkomsten op locatie te organiseren, probeert Speelplan samen met de gemeente Zeist de drempel om mee te denken zo laag mogelijk te maken. Ook kan er via de website van de gemeente op de plannen worden gereageerd.

Spelen in Lisse

Voor de gemeente Lisse heeft Speelplan eind september een inventarisatiebijeenkomst begeleid waar bewoners hun wensen en ideeën konden geven voor 6 locaties in de gemeente. Ook konden bewoners via een speciale website gemaakt door Speelplan hun wensen kenbaar maken. Eén van deze locatie zal worden omgevormd: hier komen speelaanleidingen aangevuld met moestuinbakken die door bewoners zelf zullen worden onderhouden. De locatie blijft dus speelruimte, maar dan op een andere manier ingericht! Op dit moment worden op basis van de wensen plannen gemaakt die eind oktober via internet aan de bewoners worden gepresenteerd.