Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Vragenlijst mogelijke aanpassing WAS

Wanneer een Warenwet wordt opgesteld of aangepast, overlegt het ministerie van VWS met betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties. Dit gebeurt in het Regulier Overleg Warenwet (ROW). Binnen het ROW komen verschillende onderwerpen aanbod. In het ROW/DPNL (Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet Levensmiddelen) worden allerlei soorten niet-levensmiddelen besproken, waaronder ook speeltoestellen.

 Begin oktober wordt er een overleg georganiseerd over speeltoestellen. Speelplan zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit overleg zal de mogelijke aanpassing van het WAS ter sprake komen. Speelplan is benieuwd naar de mening over dit onderwerp van de diverse partijen die met het WAS te maken hebben. Wij willen graag weten wat er leeft bij mensen van verschillende organisaties en disciplines om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om die reden hebben wij een korte vragenlijst opgesteld.

Ons voornemen is om de resultaten van deze vragenlijst mee te nemen bij het overleg met de ROW/DPNL. Na afloop van dit overleg stelt Speelplan de respondenten per mail en via de website van Speelplan op de hoogte van de resultaten. Ook zullen de resultaten mogelijk gebruikt worden voor publicatie. Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

Mocht u vragen hebben over de online vragenlijst, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier om de naar de contactpagina te gaan.