Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

NEN ziet Bijblad als informatief document


Aanleiding hiervoor is een besluit genomen in het CEN-overleg (Europees niveau). Met een meerderheid van stemmen is besloten niet de berekening van de valhoogte en opvangzone van de vogelnestschommel uit het Nederlandse bijblad over te nemen in de nieuwe norm. In het Nederlandse bijblad wordt de valhoogte berekend door bij de standaard berekening van de schommel-valhoogte de helft van de diameter van de schommelmand op te tellen. Ook wordt bij de berekening van de opvangzone in beide schommelrichtingen 50 cm opgeteld. Beide punten zullen dus niet worden overgenomen in de nieuwe norm. Resultaat van deze stemming is dat veel vogelnestschommels op gras kunnen worden geplaatst en dat de afmeting van de valdempende ondergrond minder groot hoeft te zijn.

Er wordt gestreefd om de nieuwe norm in 2017 vast te stellen. Deze norm zal in het Engels worden gepubliceerd. De NEN is op dit moment bezig om een crowdfundingsactie op te starten om deze vertaling te financieren.

De huidige Norm is te verkrijgen op de website van de NEN: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Speeltoestellen.htm.  Voor inspecteurs opgenomen in het SVS-register (Stichting Veilig Spelen) geldt bij aankoop een korting van 10%.