Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Meer bewegen maakt gelukkiger...

Mirka Janssen van de HvA neemt geen blad voor haar mond en pleit voor een hiërarchische verandering op het schoolplein. De leerlingen gaan daardoor meer bewegen en komen prettiger terug in de klas. Mirka wint daarmee de V&W Volksgezondheidsprijs 2015.

De boodschap van Mirka is helder; de ruimte op de schoolpleinen moeten eerlijker verdeeld worden. Alle kinderen moeten gebruik kunnen maken van de populaire plekken op het schoolplein. Vaak zijn het de dominantie kinderen die daar grotendeels aanwezig zijn. Wanneer het plein wordt opgedeeld in verschillende speelvelden en er minder aantal kinderen per keer gebruik maken van het speelkwartier is al een aardige stap gezet. Wanneer dit gecombineerd wordt het uitdelen van het geschikte spelmateriaal aan de juiste leeftijdsgroep zijn we er bijna. Als de leerkrachten enthousiast mee gaan doen blijken kinderen daar positief op te reageren en gaan meer bewegen. Was het eerst nog geen 40 % van de kinderen, nu zijn het er meer de 75%! Mirka noemt het ‘de PLAYground formule’. (Bron www.hva.nl/nieuws)

Voor Speelplan is een dergelijke aanpak niet nieuw. Immers, bij de herinrichting van schoolpleinen wordt bij de ontwerpers consequent gewerkt met een verdeling van de leeftijdsgroepen een afstemming van de speelfuncties. Door de kinderen zelf te laten meedenken over de inrichting wordt het draagvlak om te kunnen spelen alleen maar groter. De aanbeveling om het aantal kinderen per keer te beperken en de leerkrachten te stimuleren om met de kinderen aan de slag te gaan is een prima aanvulling op het proces. Door kinderen zelf speelmateriaal mee te laten nemen vergroot het de speelvreugde en zal het schoolplein optimaal bespeeld worden. In alle gevallen en win-win situatie waar Speelplan graag haar steentje aan bijdraagt.

Recentelijk is het schoolplein van de Brede School Gibraltar te Zaandam heropend die ter inspiratie kunnen dienen voor de PLAYground formule. De leraren wilden een schoolplein waarin het bewegen en sporten van de kinderen werd gestimuleerd. De leerlingen wilde vooral kunnen rennen, tikkertje spelen en verstoppertje. Met een combinatie van enkele speelaanleidingen, waaronder een atletiekbaan en een doolhof , en enkele uitdagende speeltoestellen is een schoolplein ontstaan waarin alle kinderen met hartenlust kunnen spelen.

Een ander goed voorbeeld is de basisschool ‘de Windroos’ te Deventer. Dit openbare schoolplein, ook toegankelijk voor de kinderen in de buurt, is o.a. gerealiseerd met een subsidie van Jantje Beton. Vanuit de Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is de wijk Voorstad Oost uitgekozen tot een pilotwijk. Daarin is nadrukkelijk aandacht besteedt aan het beweegvriendelijk inrichting van de openbare ruimte. Binnen dit project heeft het de school voor de herinrichting van het schoolplein het thema Olympische Spelen gekozen. Kinderen werden gestimuleerd om met leuke ideeën te komen voor de sportieve inrichting van het schoolplein. Met deze aanpak worden de leerlingen extra aangemoedigd om meer te sporten en te bewegen. En dat is bovenal gelukt.