Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

De perfecte ondergrond bestaat niet

Steeds vaker wordt geroepen dat kinderen ‘recht hebben op een eigen bult’. De angst bestaat namelijk dat met de huidige veiligheidsrichtlijnen er steeds meer saaie en fantasieloze speelplekken voor kinderen worden aangelegd. Kinderen worden niet meer uitgedaagd omdat zij geen risico mogen lopen tijdens het spelen. Een risicoloze inrichting van een speelplek heeft echter niets te maken met de noodzaak van veilige ondergronden. Als het gaat om de veiligheid is de inrichting van een speelplek minder belangrijk dan een goede ondergrond. Dat blijkt wel uit de ongevallencijfers van 2013 hoe groot het belang van goede ondergronden is. Van de 6800 kinderen die behandeld zijn op de Spoedeisende hulp had 81 procent letsel als gevolg van een valpartij (zie allesoverspelen.nl/cijfers spelen).

De aanschaf van een geschikte valondergrond vraagt een goede voorbereiding. De juiste keuze is meer dan alleen de veiligheid en valdemping. Speelplan pleit er dan ook voor om rekening te houden met de verschillende factoren:

Een natuurlijke speelplek met een groene uitstraling is vooral gebaat met een ondergrond van een natuurlijk materiaal zoals houtsnippers of zand.

Schoolpleinen kennen een kort maar zeer intensief gebruik van een speelplek. Een ondergrond van een duurzaam en vast materiaal (rubberen tegels) ligt voor de hand.

Een kostbare rubberen gietvloer onder een relatief goedkoop duikelrekje is niet in verhouding. Een dergelijke oplossing is wel geschikt om een vogelnestschommel toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

De bodemgesteldheid kan een bepalende factor zijn. Immers, veengrond heeft andere eigenschappen dan kleigrond. Hetzelfde gaat op voor de bodemvochtigheid. Houtsnippers in een vochtige omgeving is bijvoorbeeld niet ideaal. Ook zal rekening gehouden moeten worden met schaduwrijke plekken en de aanwezigheid van bomen en hoog struikgewas.

Soms wordt een ondergrond onderdeel van een thematisch ontwerp. Een blauwe gietvloer onder een speelschip wekt de illusie dat het schip in het water ligt.

Er wordt tegenwoordig steeds kritischer gekeken naar de aanschafwaarde. Het aanschaffen van los materiaal (zand, houtsnippers) is goedkoper maar zal vaker onderhouden worden. Bij veiligheidsgras of rubberen tegels liggen de verhoudingen precies andersom.

Elke speelplek heeft recht op een geschikte ondergrond. Met een goede afweging worden er relevante keuzes gemaakt, gaan we de betutteling uit de weg en moeten we constateren dat er geen eenduidige conclusie getrokken kan worden. Gras voldoet, maar zand ook en Granuflex of TigerMulch. Laat u goed informeren om een weloverwogen keuze te maken.