Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Dag van de Openbare Ruimte was een succes!

 

Samen met Mark Verhijde heeft Mohamed Rahman, directeur van Speelplan en Data Control Transponder Technology, een lezing gehouden met de titel ‘Spelen, participatie en groeistuipen’. Tijdens deze lezing heeft Speelplan de voorlopige resultaten van de enquête over de wensen en meningen van verschillende partijen uit de markt over dit onderwerp gepresenteerd. Ook hebben wij onze nieuwe cursus ‘Participatie en Spelen’ geïntroduceerd.

Een belangrijk punt wat naar voren is gekomen is de wens voor meer aandacht aan meer duidelijk over de veiligheid van natuurlijk spelen. Veel gemeentes zijn op zoek naar een goede manier om bewoners meer ruimte te geven en hen te begeleiden in de zelfbouw van natuurlijke speelruimte. Dit betekent niet dat er behoefte is aan meer strakke regels, maar juist aan handvatten voor het geven van adviezen richting bewoners. De resultaten van de deze vragenlijst nemen wij mee in het overleg met het ministerie over de WAS.

Naar aanleiding van deze lezing hebben wij later veel mensen gesproken die zich herkenden in de onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod kwamen.