Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Cursus Inspecteur Spelen-Basis ism de NUSO

De cursus Beheer - Inspecteur Spelen Basis geeft een introductie in de wereld van de wet- en regelgeving rondom spelen. Tijdens de cursus leert u eenvoudige visuele inspecties en reparaties uit te voeren. De cursusleider van Speelplan legt zijn theorie graag uit in de praktijk. De cursus vindt daarom deels plaats in het veld.

Heeft u interesse in deelname? Meer informatie is te vinden in de onderstaande folder.