Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Compleet speelruimte-advies voor Wijdemeren

In 2016 hebben wij voor de gemeente Wijdemeren een uitvoeringsplan mogen schrijven voor de komende 10 jaar. Wegens bezuinigingen moeten er verschillende formele speelplekken verdwijnen. Het doel van het uitvoeringsplan was om deze bezuinigen door te voeren zonder dat dit ten koste zou gaan van het aanbod aan speelruimte.

Speelplan heeft in het uitvoeringsplan beschreven welke speelplekken als formele speelplek behouden blijven en worden opgeknapt en welke worden omgevormd naar ‘vrije speelruimte’. Dit is speelruimte ingericht zonder toestellen, maar met een inrichting als speelpleintje of ravotplek. Op die manier ontstaat er meer diversiteit en daardoor een leuker totaalaanbod: een waardevolle combinatie tussen formele speelplekken (sport en spel) en speelpleintjes/ravotplekken met speelaanleidingen. De keuze welke speelplekken om te vormen is gemaakt samen met de bewoners. 

Vervolgens is gestart met de realisatie van het uitvoeringsplan. Speelplan heeft een aanbestedingstrajectbegeleidt voor de herinrichting van de formele speelplekken. Op basis van een casus speelplek zijn twee leveranciers uitgekozen, waartussen de her in te richten speelplekken de komende jaren verdeeld zullen worden. Met de om te vormen plekken mag Speelplan aan de slag. 

Natuurlijk worden de bewoners ook betrokken bij de inrichting van de locaties. Omdat het aantal plekken dat voor 2017 stond in gepland te groot was om op één bewonersbijeenkomst op het gemeentehuis te bespreken, is Speelplan samen met de gemeente de wijk ingegaan. Voor de zomer hebben wij met bewoners gewandeld langs de speelplekken die worden heringericht of omgevormd. Door te wandelen is de drempel voor bewoners laag om even langs te komen en hun wensen kenbaar te maken. 

Op basis van alle input zijn de leveranciers en Speelplan aan de slag gegaan met de plannen. Deze plannen zijn teruggekoppeld naar de bewoners en zullen begin volgend jaar worden uitgevoerd. En dan staat meteen een nieuwe lijst aan plekken op het programma!