Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelplan op niveau 5 Co2-prestatieladder

Speelplan op niveau 5 Co2-prestatieladder

 

Onze bedrijfsvoering is officieel gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder op niveau 5. We adviseren organisaties zoals gemeenten, scholen en speeltuinverenigingen over verduurzaming van buitenruimte voor spelen, sport en bewegen. Dit doen we met beleid, plannen voor beheer, uitvoering en ontwerp. Meer weten? https://www.speelplan.nl/nieuws/gemeenten-maken-werk-van-duurzame-en-klimaatbestendige-speelruimten/