Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

De beweegscan van Speelplan

Beweegscan voor de beweegvriendelijke leefomgeving

 

Tien jaar geleden gingen speelruimteplannen vooral over kinderen en speeltoestellen. De laatste jaren zien we een duidelijke verandering op dit terrein. De buurt als domein voor het spelende kind is de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud geworden, tevens een van de pijlers in bijna elke omgevingsvisie.

 

Dat bewegen belangrijk is en waarom, is welbekend. Een visie op papier, of toestellen op en speelplek zetten lukt dan meestal ook wel. Maar om bewoners ook echt in beweging te krijgen, is meer nodig. Hiervoor werkt Speelplan met een beweegscan als afgeleide van onze speelruimtescan. Hierbij draait het om drie belangrijke onderdelen:

 

BUITEN

Om buitenspelen te bevorderen is het belangrijk om te begrijpen hoe er nu buiten wordt gespeeld in een buurt. Dit inzicht krijg je door veldwerk, observaties én door in gesprek te gaan met gebruikers. Voor onderzoek naar de beweegvriendelijke leefomgeving is dat niet anders. Met een beweegscan worden de beweegmogelijkheden en verbeterkansen in kaart gebracht.

 

BONDGENOTEN

Er worden steeds meer beweegtuinen, bootcampplekken en fitnesstoestellen in de openbare ruimte aangelegd. Soms werken ze prima, maar vaak groeit het mos tussen de toestellen harder dan de spierballen. Beter gebruik begint daarom bij het betrekken van bondgenoten.

 

BEHEER

Vanuit sportbeleid en sportstimuleringsfondsen worden steeds meer openbare sportvoorzieningen aangelegd. Het beheer en uiteindelijk de vervanging komen vaak voor rekening van het speelruimtebudget. 

 

Tot slot: Bewegen begint met spelen. Goede speelplekken zijn een belangrijke basis voor de beweegvriendelijke leefomgeving. Vergeet daarbij vooral het belang van vrije speelruimte en bosjes niet. Want lekker buitenspelen is niet alleen belangrijk voor de beweging, maar de hele ontwikkeling van kinderen.