Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Actueel dossier gaat logboek vervangen

Het DPNL overleg is op ministerieel niveau en bepaald de wetgeving rondom de attractie- en speeltoestellen. Speelplan neemt deel aan dit overleg en is derhalve nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de wet —en regelgeving rondom spelen.

Na het overleg van 09 april 2015 staat nu vast dat het logboek voor speeltoestellen wordt vervangen door een actueel dossier. De vorm waarin het dossier moet verschijnen is echter niet vastgesteld. Wel wordt de beheerder nog steeds verplicht gesteld om bijvoorbeeld de inspecties, reparaties, onderhoud en ongevallen te registeren. Gaat met de introductie van een actueel dossier veel veranderen voor beheerders van speeltoestellen? Speelplan heeft het idee van niet en adviseert vooral het logboek te behouden als registratiesysteem.

Immers, wat zou men moeten veranderen wat goed functioneert? Het logboek heeft haar nut in het verleden bewezen. Vooral bij het registeren van ongevallen op speeltoestellen in relatie met inspectie, onderhoud, reparaties en aansprakelijkheid. Het kan niet zo zijn dat dit registratiesysteem los wordt gelaten. Het moet inzichtelijk blijven wat er met een speeltoestel gebeurd. Voor de gebruiker van het logboek is maar een belangrijke tip; Verlies de systematiek van het logboek voor speeltoestellen niet uit het oog en u bent heel goed bezig.