Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Actualisatie beheerplan Lansingerland

Lansingerland wil een gemeente zijn met een veilige, aantrekkelijke en toegankelijke openbare speelruimte die beheerbaar en betaalbaar blijft, ook op de langere termijn. Om dit te kunnen verwezenlijken werd in 2012 door Speelplan al een ‘Beheerplan Spelen’ opgesteld voor de gemeente. Naast de actualisatie was het ook van belang om enkele ingrijpende beleidsveranderingen in te passen.  Zo was het belangrijk om een minimale kwaliteitsniveau te beschrijven. Immers, de opdracht was om het beeldkwaliteitsniveau bij te stellen van B naar C.  Tevens werd in het onderhoudsregime niet alleen de speeltoestellen maar ook de ondergronden een kostenpost. Als laatste werden de afschrijfperiode voor speeltoestellen opgerekt en de meerjaren investeringsbegroting naar beneden bijgesteld.

Na een inventarisatie van de gegevens uit het managementsysteem ABS werd de omvang van de huidige areaal speeltoestellen inzichtelijk, kon aangegeven worden welke inspanningen jaarlijks gedaan moeten worden om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn voor de jaren 2015 tot 2020. Lansingerland kan weer door met een toekomstbestendig plan waarin veilig en verantwoord beheer voorop staat.