. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Gemeente Wijdemeren

Naar aanleiding van een door de gemeente opgesteld speelruimteplan, heeft Speelplan een uitvoeringsplan opgesteld.

Voor de gemeente Wijdemeren is, met raadpleging van bewoners, een uitvoeringsplan opgesteld naar aanleiding van een eerder door de gemeente opgesteld speelruimteplan. De ambitie is om leukere speelruimte te realiseren en tegelijkertijd het aantal plekken terug te dringen.
 
Aan de hand van bewonersbijeenkomsten is gekeken welke plekken een belangrijke rol spelen in het formele speelruimtenetwerk en waar de informele speelruimte versterkt zou moeten worden door de omvorming van traditionele speelplekken naar ravotplekjes en speelpleintjes. Daarnaast wordt bij de uitvoering gekeken naar de mogelijkheid om bewonersinitiatieven de ruimte te geven in de verschillende kernen van de gemeente.
 
Door kleine speelplekjes om te vormen naar speelruimte zonder speeltoestellen ontstaat niet alleen ruimte voor een uitdagende centrale speelplek, maar krijgen de afzonderlijke speelplekken ook meer waarde voor de buurt.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden