. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Gemeente Oosterhout

Actualisatie van bestaand speelruimteplan.

Middelgrote gemeente waarbij een bestaand speelruimteplan geactualiseerd diende te worden. Hierbij stond de relatie tussen de formele en informele speelruimte (bespeelbaarheid van de openbare ruimte) centraal en werd een intensief participatietraject opgezet met wijkwandelingen, een pizza-overleg met jongeren en een workshop met ketenpartners. Belangrijk thema was de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.

Aan de hand van veldwerk en meerdere buurtwandelingen door de wijk is de huidige speelruimte in beeld gebracht en beoordeeld. Hierbij is met de kinderen ook vooral gesproken over het spelen op straat, in het groen en welke beperkingen ze daarbij tegenkomen. Daarnaast is met ketenpartners gesproken over de kansen om samen te werken. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe de speelruimte (hardware) beter kan aansluiten op het activiteitenprogramma (software).

Binnenkort wordt de beleidsnota vastgesteld, daarna volgt meer informatie over de resultaten van dit project.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden