. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Gemeente Midden-Delfland

Speelruimtenbeleid voor een Cittaslow gemeente.

De gemeente Midden-Delfland bestaat uit een drietal kernen met elk zo’n 25-30 speelplekken. Als Cittaslow gemeente staat duurzaamheid centraal in de beleidsplannen, zo ook in de visie op speelruimte. Door middel van ingrepen als het bevorderen van samenspel en ontmoeting, maar ook het versterken van de landschappelijke beleving van de openbare ruimte wordt getracht de openbare speelruimte te verduurzamen.
 
Het belangrijkste doel van dit beleidsplan was het verkrijgen van inzicht in de te verwachten onderhouds- en investeringskosten voor de korte en middellange termijn. Daarnaast was het uiteraard wenselijk om te kijken op welke vlakken de speelruimte beter ontwikkeld zou kunnen worden om ook in de toekomst relevant en uitdagend te blijven voor haar gebruikers.
 
De drie dorpen (Schipluiden, Den Hoorn en Maasland) kennen elk een prima hoeveelheid speelvoorzieningen. Wel is de speelruimte soms te beperkt ingericht voor een jonge doelgroep kinderen. Hierdoor wordt de openbare ruimte niet optimaal bespeeld en blijven veel speelplekken ongebruikt liggen. Om dit aan te pakken wordt er de komende jaren meer ingezet op de inrichting van buurtplekken waarop een brede doelgroep kan spelen, sporten en vooral ook ontmoeten en afspreken. Daarnaast komt er meer aandacht voor andere speelvormen (spelen in het groen, speelpleintjes) en meer diversiteit in het sportaanbod.

Binnenkort wordt de beleidsnota vastgesteld, daarna volgt meer informatie over de resultaten van dit project.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden