. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Gemeente Krimpenerwaard

Advies over beleid in een abonnementsvorm.

Krimpenerwaard bestaat uit een groot aantal kernen waarbij het aantal speelplekken varieert van 2 tot 40 per kern. Binnen een samenwerking op basis van een abonnement ondersteunt Speelplan de gemeente bij het opstellen van het beleidsplan door het uitvoeren van analyses en het opzetten van digitale, gelaagde kaarten waarop aanbevelingen zijn verwerkt voor de verbetering van de speelruimte.
 
In de kaarten zijn de onderzoeksresultaten verwerkt vanuit het veldwerk. Zo zijn alle formele speelplekken in het beheer van de gemeente beoordeeld, maar is ook gekeken naar de bespeelbaarheid van de openbare ruimte, de demografische opbouw en het aanwezige voorzieningenniveau in elke kern. Aan de hand van dekkingscirkels is gekeken naar het dekkingsniveau per kern en kunnen eerste conclusies getrokken worden ter verbetering van het speelruimteaanbod.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden