Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Vanwege het huidige Coronavirus zijn wij genoodzaakt alle cursusdata tot en met juni 2020 te laten vervallen. Bent u geïnteresseerd in onze cursussen en wilt u zich inschrijven, dat kan. Geef uw voorkeur op vanaf september 2020. Dan hopen wij onze cursussen weer te mogen verzorgen. Onze excuses voor het ongemak. 

Speelruimtebeleid 

Onze cursus speelruimtebeleid is vooral bedoeld voor managers en beleidsmakers met meerdere speelvoorzieningen in een groter gebied, zoals gemeentes, recreatiegebieden of landelijke organisaties.

Gedurende één dag nemen we u mee in de wereld van speelruimtebeleid. Onderwerpen als de organisatie en spreiding van speelruimte, de rol van spelen in de openbare ruimte en de wijze waarop beleid vormgegeven én uitgevoerd kan worden passeren hierbij de revue. Maar ook thema’s als verblijfswaarde, sport & beweging, natuurlijk spelen, ontmoeting en klimaatbestendigheid worden besproken.

We bieden met deze cursus handvatten voor het uitvoeren van speelruimteonderzoek en het maken van goed beleid. Hierbij wordt het betrekken van bewoners steeds belangrijker, vandaar dat extra aandacht wordt besteed aan verschillende vormen van participatie. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt een deel van de cursusdag buiten plaats.

Praktische informatie

De cursus vindt in principe plaats op ons kantoor in Almere en voor de lunch wordt gezorgd. Indien wenselijk verzorgen wij onze cursussen op locaties van cursisten.

 

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden. Klik hier voor de prijslijst

Cursusdata 2020

Vanwege het huidige Coronavirus zijn wij genoodzaakt alle cursusdata tot en met juni 2020 te laten vervallen. Bent u geïnteresseerd in onze cursussen en wilt u zich inschrijven, dat kan. Geef uw voorkeur op vanaf september 2020. Dan hopen wij onze cursussen weer te mogen verzorgen. Onze excuses voor het ongemak. Wij hopen u in het najaar weer in alle gezondheid bij onze cursussen te mogen verwelkomen.

1e helft: data en regio *
februari
maart
april
mei
Speelruimtebeleid
13 febuari
-
-
12 mei
2e helft data en regio*
september
oktober
november
december
Speelruimtebeleid
17 september
-
10 november
-
 


*In het bovenstaande overzicht staan de nu ingeplande cursusdata. Indien nodig plannen wij extra data in of worden extra locaties toegevoegd. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met reisafstanden.