Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Een tweedelige cursus die ingaat op het beleid, participatie en onderzoek naar speelruimte, en vervolgens handvaten biedt hoe toestellen en locaties het beste beheert kunnen worden.

Speelruimtebeleid en -Beheer

Onze speelruimtebeleid en –beheer cursus is vooral bedoeld voor managers en beleidsmakers met meerdere speelvoorzieningen in een groter gebied, zoals gemeentes, recreatiegebieden of landelijke organisaties.

Gedurende één dag krijgt u zicht op allerlei zaken die invloed hebben op de hoeveelheid en staat van speelvoorzieningen. Onderwerpen als de spreiding van speelruimte, de invloed van demografie en omgeving komen aanbod. Hierbij is aandacht voor de financiële kant van beleid. We bieden handvaten voor het uitvoeren van speelruimteonderzoek en het maken van goed beleid. Hierbij wordt het betrekken van bewoners steeds belangrijker, vandaar dat extra aandacht wordt besteed aan verschillende vormen van participatie.

Het tweede deel van de cursus gaat in op het beheren van speelruimte, met aandacht voor het onderhouden en aanleggen van zowel toestellen als veilige, valdempende ondergronden. Doordat dit gedeelte voor een deel in het veld plaatsvindt, kan de theorie direct aan de praktijk worden gekoppeld.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven door twee cursusleiders die afzonderlijk in gaan op het beheer en het beleid van speelruimte. Indien wenselijk verzorgen wij onze cursussen op locaties van cursisten.

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden. Klik hier voor de prijslijst

Cursusdata 2019

1e helft: data en regio *
januari
februari
maart
april
Speelruimtebeleid en Beheer
29 januari,
regio n.t.b.
 
21 maart,
regio n.b.t
-

 

2e helft: data en regio *
mei
juni
september
november
Speelruimtebeleid en Beheer
14 mei,
Almere
27 juni,
regio n.t.b.
-
7 november,
Almere

 

 

*In het bovenstaande overzicht staan de nu ingeplande cursusdata. Deze lijst zal continu worden aangevuld.