Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

In vijf dagen leert u de wet- en regelgeving volgens het WAS, met inbegrip van de nieuwste normen voor spelen, risicomanagement en natuurlijk spelen. Ideaal als u controles of inspecties in uw takenpakket heeft!

Inspecteur spelen 1 en 2 ster

Deze cursus is bedoeld voor (toekomstige) professionals die met veiligheid van speelruimte te maken hebben. Beheerders en inspecteurs voeren dagelijks controles en veiligheidsinspecties (zowel operationele als jaarlijkse) van speelvoorzieningen uit. Een uitgebreide kennis van de wetgeving en veiligheidsregels ten aanzien van speel- en sportvoorzieningen is een vereiste. Tijdens deze vijfdaagse cursus wordt ingegaan op speelgedrag, natuurlijk spelen, risicomanagement en de wet- en regelgeving volgens het WAS en de relevante normen NEN-EN 1176, 1177 en 14974.

Het theoretisch deel van de cursus vindt plaats in de cursusruimte. De cursusleider onderbouwt de theorie graag met ervaringen uit de praktijk, vandaar dat alle middagen in het veld plaatsvinden. Indien wenselijk/mogelijk verzorgen wij onze cursusdagen graag op locaties van cursisten en om reistijden te beperken, houden we rekening met deelnemers uit dezelfde regio.

Praktische informatie

Na het volgen van de vijfdaagse cursus is het mogelijk dat we u helpen bij het voorbereiden van het examen. Klik hier voor meer informatie. De cursus duurt 5 dagen (niet aaneengesloten maar verdeeld over circa 4 weken) 

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden. Klik hier voor de prijslijst.

Impressie van de cursus

Cursusdata 2020

Wij willen onze cursussen graag weer voor u verzorgen met in achtneming van de maatregelen van het RIVM. Nieuwe data zullen in de komende weken beschikbaar worden gesteld. Houdt onze mailingen goed in de gaten. Wilt u liever een cursus in het najaar volgen? Dat kan. Onze data voor het najaar zijn bekend en zullen nog worden aangevuld met extra data.

1e helft data en regio
januari -
maart -
april -
juni -
Inspecteur Spelen
1 en 2 ster
-
-
-
-
2e helft data en regio*
september -
oktober 
november
december
Inspecteur Spelen
1 en 2 ster
8 september
start regio Noordwijk
15 september
start regio Eindhoven
8 oktober
start regio Leiden
12 november
start regio Nijmegen
-
 


Wij verzorgen onze cursussen graag op locaties van cursisten, hierbij houden we rekening met deelnemers uit dezelfde regio's. Zo worden reistijden beperkt. De uiteindelijke keuze voor een regio en locatie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.Indien gewenst kunnen onze cursussen ook  op uw bedrijfslocatie (incompany) gegeven worden.

*In het bovenstaande overzicht staan de nu ingeplande cursusdata. Indien nodig plannen wij extra data in of worden extra locaties toegevoegd. 

Voor de cursus Inspecteur Spelen 1 of 2 ster betreffen de genoemde data de 1ste cursusdagen, overige cursusdagen worden in overleg ingepland. Deze 5 dagen zijn niet aaneengesloten, maar worden verspreid over circa 4 weken.